• Vlastenci vítejte!

  Tyto stránky jsou určené hlavně pro vlastence, pro lidi, kteří milují naši Českou republiku. Jsou vítáni všichni, kteří chtějí změnu a to hlavně k lepšímu. Naše ČR je hlavně naše. Ctíme znaky naší vlasti a naše barvy.

  Aktuálně v ČR chybí vlastenectví, to pravé české vlastenectví. Vstupem do EU je školákům, studentům, dospělým i důchodcům vnucována národnost evropská. Jsme nuceni být solidární, ohleduplní, tolerantní, vstřícní ke všem kulturám či pohlavím, a je nám nucen a mediálně prezentován pouze jeden názor, který je veřejně politickými osobnostmi považován za ten jediný správný. Kdo nesouhlasí je vyvrhel, extremista a je trestán za to, že klade otázky a dovolí si přemýšlet. Došlo to tak daleko, že naši mladí se stydí za naši zem a raději o sobě hlásí, že jsou Evropané, jsou pro unijní, mnohdy mají pro pirátské názory aniž by rozuměli situaci.

  Nemáme právo na názor, nesmíme se vyjadřovat, doba se stala totalitní, jsme nuceni žít v nouzovém režimu, musíme poslouchat nařízení, nesmíme se vyjadřovat. Vládne zde cenzura, šikana a udavačství.

  Naše republika ztrácí na suverenitě a nezávislosti. Podniky, firmy krachují nebo jsou prodávány do ciziny. Dovážíme cizí potraviny, které jsou mnohdy podřadné kvality. Přestává být podporována naše výroba, naše pěstování našich plodin, náš chov dobytka. Jsou rozprodávány už dlouhá léta naše pozemky a kulturní památky nebo budovy cizím národům. Není zde podpora mladých rodin, rodičovství je odkládáno na pozdější věk, ve kterém tyto rodiny nemají žádnou podporu státu. V zaměstnáních je zaveden Schwarz systém, který je neoficiálně tolerován. Před českým občanem jsou upřednostňováni hosté nebo menšiny. Republika je čím dál tím více zadlužována. Přestáváme být doma ve své zemi.

  PROBOUZÍME VLASTENECTÍ

  Vyvěsme naše vlajky. Nosme naše znaky.
  Je na čase se ozvat a dát jasně najevo, kdo je tady doma a kdo je placený z našich daní.
  Našim cílem je zastavit zdražování, zastavit rozprodávání ČR, energie mít pod svou záštitou, důstojný život v ČR.
  Máme vlastní tradice, svou kulturu, svou národnost, svou hrdost, milujeme naši zem.
  Jsme rodáci naší vlasti. Budujeme společně budoucnost našim potomkům.

  Založení Vlastenecké klubovny

  Facebooková skupina Spojujeme český národ se za pouhé tři měsíce stala skupinou s 13 600 členy. Bohužel se skupina svým extrémně rychlým nárůstem a obrovským zájmem lidí dostala do ohrožení jejího plného zrušení, jelikož zde byly sdíleny a komentovány nepohodlné názory, které byly ve své podstatě zaměřené na vlastenecké zájmy ČR, proto jsem byla nepřímo donucena lidmi/členy založit tyto webové stránky a zachránit tak naše společenství, proto budu ráda, když se členové z této facebookové skupiny a mnozí další zaregistrují do nově vzniklé Vlastenecké klubovny.

  Jelikož se některých jedinců dotýká slovo český, protože není uváděno moravský a slezský, ač jsou slovem český myšleny všechny tradiční národnosti naši vlasti a je se všemi ve spojování ČR počítáno, tak jsem přemýšlela nad jiným názvem, což vymyslet něco originálního neobsazeného je značně těžkým úkolem. A protože v naší zemi je potlačováno vlastenectví a my se musíme spojit, ale nechci zatím zakládat politickou stranu, protože politické strany jsou u nás v neoblibě a založení nové politické strany působí spíše škody než užitek, založila jsem Vlasteneckou klubovnu. Snad nebudete mít výhrady na její název, snad jí budete mít všichni rádi, snad se v ní rádi všichni zaregistrujete.

  Registrace není nutná, je dobrovolná a nezávazná. Údaje budou ukládány do databáze. Lidi, kteří chtějí pomoct budou vygenerováni a budou kontaktováni na základě jejich zájmu o spolupráci. Pasivní lidé, kteří nemají, jak pomoci, nebudou nijak obtěžováni. Všichni, kteří se zaregistrují, budou vedeni jako členové Vlastenecké klubovny. Cílem je se sejít ve velkém počtu, v celorepublikovém počtu. V ČR je přes 10 000 000 lidí. Potřebujeme vás všechny, abychom mohli konat velké akce, žádné malé demonstrace, žádné tlachání na sociálních sítích, ale opravdu potřebujeme vás všechny pro velké věci.

  Registrace je pro vás užitečná pro případ rozeslání o informovanosti hromadné akce a pro to, abychom všichni podobně názorově smýšlející byli v kontaktu a mohli se spojit nebo sejít pro společné zájmy. Důvodem registrace je být ve spojenectví a mít na sebe kontakt. Potlačování našich názorů, umlčování, zastrašování a nastupující nedůstojné podmínky pro život v ČR nás nutí se spojovat ve velkém počtu. Je nás hodně, jen se mnozí bojí mluvit a jsou ztraceni.

  Jistotu máte v tom, že stránky jsem vytvořila prakticky sama a vaše údaje nebudou zasílány na žádné reklamní účely a nemám v plánu je nikterak zneužít. Budou využity v rámci organizace nás všech celorepublikovém propojování, pro formovaní nás všech od základny, což jsou obce, přes okresy a kraje, až po spojení celé ČR, spojení Čech, Moravy a Slezska. Jde hlavně o propojení lidí. Nemám v plánu vymazat Moravu ze světa, jak se někteří jedinci mylně domnívají. Nespojuji země, ale spojuji lidi, spojuji názory a myšlenky pro lásku České republiky.

  Vlastenecká klubovna, která vznikla za účelem podpory vlastenectví a za obnovení české hrdosti v návaznosti na skupinu Spojujeme český národ, není politickou stranou ani politickým hnutím, bude-li ale třeba v rámci nutnosti pokroku a činnosti našich společných zájmů, po splnění potřebných náležitostí bude převedena na politickou stranu.

  Spojme se a zachraňme naši Českou republiku

  Spojujeme se NEPOLITICKY a CELOREPUBLIKOVĚ

  Registrace do Vlastenecké klubovny probíhá v sekci Členství. Organizace je stručně vysvětlena v sekci Formace, podrobněji bude vepsána ve Stanovách, spolu s ostatními pravidly nutnými pro provoz této skupiny. V sekci Noviny prozatím naleznete články, které jsem zveřejnila na facebooku na svém profilu nebo ve skupině Spojujeme český národ a ve skupině Vlastenecká klubovna. V sekci Akce budou zveřejňovány budoucí akce, které budou probíhat v rámci Vlastenecké klubovny. V sekci Album je zatím galerie facebookových příspěvků, které jsem vytvořila na reakci dění v ČR, nově tam naleznete programové body v obrázcích ke sdílení na sociálních sítích, reklamní bannery a leták k vytištění k reklamním účelům. Do budoucna budou v této sekci fotografie a videa z akcí Vlastenecké klubovny.

  Stránky budou postupně doplňovány a text postupně upravován, prozatím jen v hrubé kostře. Děkuji za pochopení.

  Pokud jste mě sledovali na FB, jistě víte, o čem je řeč, proto vás ráda uvítám v naší Vlastenecké klubovně.

  Máte-li nápady/postřehy/korektury nebo chcete něco doplnit, pište na redakce@vlasteneckaklubovna.cz

  autor NEN 23.6.2022
  aktualizace 6.7.2022