• Formace

  Formujeme se, spojujeme se, hledáme se

  Tyto stránky byly založeny za účelem sjednocení se obyčejných lidí podobně názorově smýšlejících pro vlastenecké spojenectví v rámci našeho domova České republiky za naši budoucnost a za naše děti a jejich potomky. Registrace členů probíhá v sekci Členství.

  Hledáme k sobě lidi, kteří chtějí pracovat na společném sjednocování nás všech. Hledáme lidi, kteří chtějí úzce spolupracovat na společném nově vznikajícím projektu, který nese název Vlastenecká klubovna.

  Hledáme lidi do týmu, účetní, právníky, redaktory, korektory textu, IT techniky, programátory, správce sociálních sítí, administrátory, lidi, kteří chtějí pomoc s organizací akcí nebo lidí, lidi, kteří jsou komunikativní, umí spojovat lidi a zvládají vedoucí pozice, lidi, kteří se jakkoliv chtějí nějakým způsobem zapojit do našeho projektu. Pokud máte zájem napište nám e-mail nebo pro rychlejší zpracování vypište údaje v registračním formuláři Vlastenecké klubovny. Tento projekt je dobrovolná veřejná činnost, za případnou vaši jednorázovou nebo opakovanou či pravidelnou pomoct nedostanete finanční ani jiné ocenění.

  Hledáme vás všechny, obyčejný lid, který svým členstvím ve Vlastenecké klubovně bude s námi ve spojení, v kontaktu. Nemusíte být aktivními členy, pokud nemáte jak pomoci, pomůžete i tím, že se stanete členem, jelikož potřebujeme navýšit počty lidí a spojit se pro jeden velký společný cíl. Sociální sítě nám ke spojování lidí nestačí, proto se musíme spojit jinde. Za tímto záměrem byla vytvořena Vlastenecká klubovna. Členství je nezávazné, dobrovolné, plní funkci spojování národa.

  Děkujeme, že máte zájem stát se členem, děkujeme za případnou jakoukoliv aktivní i neaktivní dobrovolnou činnost.

  Potřebujeme, chceme a musíme spojit celou Českou republiku, potřebujeme v každé obci Zástupce vaší obce/města. Pište e-mail nebo pro rychlejší zpracování vypište údaje v registračním formuláři Vlastenecké klubovny.

  Utvoříme organizační strukturu nás všech. A k tomu potřebujeme vás všechny.

  Pěšák
  Malý a přece důležitý. Ve velkém počtu se sjednocuje pod vedením střelce jedoucího na koni.
  Hledáme vás všechny, kteří chcete změnu v ČR. Spojujeme se na těchto stránkách.
  Nemusíte být aktivní, stačí, když budete sdílet naše společné zájmy.

  Kůň
  Táhne kupředu a nezastavuje se. Veze pěšáky ve svém voze do vítězného cíle. Řízen střelcem.
  Každý, kdo má potřebu být alespoň trochu aktivní, přihlaste se.
  Potřebujeme v každé obci alespoň jednoho, kdo se postará o pěšáky ve svém okolí a bude komunikovat se střelcem.

  Střelec
  Řídí jezdce, určuje směr. Ujímá se vedoucí pozice, vždy připraven, vždy v pohotovosti.
  Přijímá signály od věže a předává jí informace. Spojuje několik obcí skrze koně v každé obci.
  Aktivní a schopní jedinci, spolehlivý, zodpovědní, se zájmem starat se o svou skupinu. Je v přímém spojení s věží.

  Věž
  Úkolem věže je poskytnutí zázemí, ochrany a bezpečí. Propojuje. Zajišťuje administrativu.
  Věž může mít různou funkcí a pro jednu skupinu může být více věží. Je ve spojení se střelcem .
  Je to věž, která zajišťuje účetnictví, administrativu nebo jiné podobné funkce.

  Král
  Hledáte vůdce?
  Vůdce se rodí svými činy.
  V první řadě se musíme zachránit my sami a to tím, že se spojíme.

  Dáma
  Dáma s mnohými tahy, ví a zná, předvídá. Ochraňuje svého krále a svou rodnou zemi.

  Rytíř
  Jako jeden muž, spojme se v jeden celek pro naši Českou republiku.

  Vůdce se rodí svými činy

  Přátele, všímám si a vím už delší dobu, že čekáte nějakého vůdce, který nás zachrání. V první řadě se musíme zachránit my sami a to tím, že se spojíme. Vůdců je tu moc, který je ten správný nikdo neví, politické vůdce známe a né všem je ten nebo ten po chuti, takže vlastně nemáme žádného. Vůdce z lidu je těžké zvolit, můžeme vybrat kohokoliv, ale bude to ta správná volba, nevyklube se z něj podrazák a bude to umět, bude tomu rozumět?

  Nehledejme vůdce. Vůdce se nehledá. Je to pak hra do loterie. Očíslujeme se hodíme do nádoby kolečka a vylosujeme jedno číslo, a to bude náš vůdce? Náš úkol je se spojit. A vůdce, kterého hledáte pro to, aby vás vedl se včas ukáže a projeví. Hlavně se projeví. Prostě přijde a bude konat. Vůdce se rodí svými činy, ne hlasy lidí. Proto tu žádného vůdce nemáme, kterému bychom věřili, protože zatím nikdo nic neudělal. Nikdo nic neudělal. Všichni mluví a mluví, ale nikdo nic nedělá.

  Nehledejte hrdinu, nehledejte vůdce. Komu by velel? Vždyť jsme roztroušení, nejsme jednotní, jsme jak rozehnané stádo ovcí, které hlídají vlci, někdo se chová jako ovce, pak je tu několik černých ovcí, některé se schovávají za stromem a bojí se promluvit, jiné nemají svůj názor, neví, co mají dělat, je tu ve všech různých koutech několik houfů/skupinek se svými berany, některé sice nadávají na vlky, ale vlci ignorují, utéct není kam, je to náš domov. Jsme ztracení mezi sebou, musíme se najít, musíme se spojit.

  Náš úkol je se spojit, aby vůdce měl koho vést.

  FB příspěvek NEN 11.dubna 2022, ke dni 21.06.2022 6,4 tis. oslovených